ویدیو های آموزشی باینری آپشن  

توضیح پیرامون عمومی و آزاد
بهرین خلاصه فايل ویدیو های آموزشی باینری آپشن را از ما بخواهید.
بهترین روش براي زیاد کردن مطالب پیرامون ویدیو های آموزشی باینری آپشن استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد.
Do you download ویدیو های آموزشی باینری آپشن to help me?
To improve the quality of your article, refer to ویدیو های آموزشی باینری آپشن related articles on this site.
مطالب مرتبط با مقاله ویدیو های آموزشی باینری آپشن در سایت معتبر ما.
بخشی از ویدیو های آموزشی باینری آپشن
تنوع کار قدرت

ادامه مطلب  

ویدیو های آموزشی باینری آپشن  

توضیح پیرامون عمومی و آزاد
بهرین خلاصه فايل ویدیو های آموزشی باینری آپشن را از ما بخواهید.
بهترین روش براي زیاد کردن مطالب پیرامون ویدیو های آموزشی باینری آپشن استفاده از مقالات مرتبط این سایت می باشد.
Do you download ویدیو های آموزشی باینری آپشن to help me?
To improve the quality of your article, refer to ویدیو های آموزشی باینری آپشن related articles on this site.
مطالب مرتبط با مقاله ویدیو های آموزشی باینری آپشن در سایت معتبر ما.
بخشی از ویدیو های آموزشی باینری آپشن
تنوع کار قدرت

ادامه مطلب  

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژی  

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژیبه نام خداوند روزی دهنده دوستان اگر نگاهی از بالا به شرایط اقتصادی کشور بیاندازیم اوضاع بدی را شاهد خواهیم بود. بیکاری و گرانی بیداد می کند و هر روز قیمت اجناس گرانتر شده و کارخانجات و اداره جات نیروهای خود را کاهش می دهند. در این اوضاع نابسامان باید فکری براي درآمدمان بکنیم ...دریافت فايل

ادامه مطلب  

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژی  

آموزش صفر تا صد باینری آپشن +استراتژیبه نام خداوند روزی دهنده دوستان اگر نگاهی از بالا به شرایط اقتصادی کشور بیاندازیم اوضاع بدی را شاهد خواهیم بود. بیکاری و گرانی بیداد می کند و هر روز قیمت اجناس گرانتر شده و کارخانجات و اداره جات نیروهای خود را کاهش می دهند. در این اوضاع نابسامان باید فکری براي درآمدمان بکنیم ...دریافت فايل

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar ریمیکس  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

نقد و بررسی Smoke and Sacrifice ! فریب یا فداکاری ؟!  

بازیهایی که داری تم و اتمسفر بقاگونه بوده و مهارت های مختلف بازییازان را به چالش بکشند همواره مورد توجه گروه خاصی از بازیبازان بوده اند. عوامل محیطی و دشمنان خطرناک و کشنده، کمبود مواد اولیه، تجهیزات و وسایل، و همچنین وجود صدها عامل ناشناخته در جای جای بازی، عناوین سبک بقا با هر زیر شاخه ای را در زمره برترین و چالشی ترین عناوین در صنعت بازیهای ویدیویی قرار می دهد. حال مهم نیست شما با یک بازی AAA پر هزینه ی جهان آزاد طرفید، یا یک عنوان ساخت است

ادامه مطلب  

نقد و بررسی Smoke and Sacrifice ! فریب یا فداکاری ؟!  

بازیهایی که داری تم و اتمسفر بقاگونه بوده و مهارت های مختلف بازییازان را به چالش بکشند همواره مورد توجه گروه خاصی از بازیبازان بوده اند. عوامل محیطی و دشمنان خطرناک و کشنده، کمبود مواد اولیه، تجهیزات و وسایل، و همچنین وجود صدها عامل ناشناخته در جای جای بازی، عناوین سبک بقا با هر زیر شاخه ای را در زمره برترین و چالشی ترین عناوین در صنعت بازیهای ویدیویی قرار می دهد. حال مهم نیست شما با یک بازی AAA پر هزینه ی جهان آزاد طرفید، یا یک عنوان ساخت است

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ rockstar  

دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ
آهنگ خارجی معروف Post Malone بنام Rockstar با کیفیت بالا
دانلود آهنگ جديد
 
دانلود آهنگ rockstar
 
[Intro]HahahahahaTank God Beats[Chorus: Post Malone]Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pilliesan, I feel just like a rockstar (star)Ayy, ayy, all my brothers got that gasAnd they always be smokin’ like a RastaFuckin’ with me, call up on a UziAnd show up, name them the shottasWhen my homies pull up on your blockThey make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)[Verse 1: Post Malone]Ayy, ayy, switch my whip, came back in blackI’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott

ادامه مطلب  

انتقال اطلاعات يک گوشي اندرويد به گوشي جديد  

حتما شما نیز در هنگام خرید گوشی جديد براي انتقال اطلاعات گوشی قدیمی خود
به گوشی جديد دچار دغدغه شده اید چون انتقال اطلاعات از طریق کپی پیست و
با استفاده از یک سیستم واسط مثل کامپیوتر قطعا کار طاقت فرسایی می باشد.
اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربران اندروید هستید که به دنبال یک راه
ساده براي انتقال اطلاعات به گوشی جديد هستید,در ادامه این مطلب همراه ما
باشید.تعمیر موبایل-آوافیکس

ادامه مطلب  

انتقال اطلاعات يک گوشي اندرويد به گوشي جديد  

حتما شما نیز در هنگام خرید گوشی جديد براي انتقال اطلاعات گوشی قدیمی خود
به گوشی جديد دچار دغدغه شده اید چون انتقال اطلاعات از طریق کپی پیست و
با استفاده از یک سیستم واسط مثل کامپیوتر قطعا کار طاقت فرسایی می باشد.
اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربران اندروید هستید که به دنبال یک راه
ساده براي انتقال اطلاعات به گوشی جديد هستید,در ادامه این مطلب همراه ما
باشید.تعمیر موبایل-آوافیکس

ادامه مطلب  

انسان شناسی-خودشناسی  

بسم الله الرحمن الرحیم
مسلم موحدی راد، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مشاوره
((خودشناسی چگونه؟))
چکیده:
یکی از راه های خودشناسی آن است که فرد، مطالب مربوط به انسان در متون دینی را مطالعه کند تا آگاهی بیشتری نسبت به خود پیدا کند. در متون دینی از انسان با عنوان اشرف مخلوقات، دارای فطرت الهی، موجودی ارزشمند، دارای اراده، دارای بصیرت بر خویش و... یاد شده است. 
کلید واژه: انسان شناسی، خودشناسی
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سندروم مادرزادی عدم عاشقی!  

گاهی انقدر احساس تنهایی میکنم که دلم میخواهد کاش یار عزیزی میداشتم که بودنش یا حتی فکر و یادش قند توی دلم آب کند و روزهای هفته را تند تند ورق بزنم به شوق دیدنش...!
اما?اما حیف که خداوند این آپشن را توی وجود من تعبیه نکرده...باور کنید من قسمتی از مغز که مربوط به عشق ورزیدن به"یک"مرد است را ندارم و هر روز در این مورد مطمئن تر میشوم.

ادامه مطلب  

سنسور دود چیست smoke detector(نحوه کاربرد و کارکرد )  

سنسور دود چیست ؟؟ (نحوه کاربرد و کارکرد smoke detector)
این دسته از سنسورها شامل دتکتورها و  یک سلول نوری یا تله ی نوری (Cell) و یک منبع تولید کننده نور ،یک لنز (عدسی) جهت تنظیم تابش نور داخل محفظه ( بیم) و یک فتودیود (دیود حساس به نور) و یا دیگر سنسور های فتو الکتریک (عکس الکتریکی) هستند.
ساختمان داخلی یک دستگاه هشدار دهنده دود ؛ استفاده اصلی این سنسور smoke detector  در این دستگاه میباشد.
 این دتکتور به نحوی ساخته شده که در شرایط عادی کار، پرتوهای نور از جلوی دت

ادامه مطلب  

عوامل زمینه ساز مسئولیت گریزی انسان  

محقق: محمود حسنی
سال تدوین: زمستان/ 1397
مقدمه
در رویکر اسلامی، مسئولیتپذیری از جمله ویژگیهای رشد روانی ـ اجتماعی و فطری انسان است که متغیرهای معیّنی همچون همدلی، مدارا، خیرخواهی، نوعدوستی، توافقپذیری و امیدواری به آینده، آن را تقویت می‌کنند؛ در مقابل متغیرهایی همچون خشم، کینه، دشمنی، انتقام و تندخویی و بیتفاوتی، بازدارندۀ آن تلقی میشوند. تصمیم به مسئولیتپذیری و فرار از مسئولیتگریزی دارای سه مؤلفۀ شناختی، عاطفی و رفتاری است. در این بیان

ادامه مطلب  

پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جدید هیوندای کیا-گنجی پخش  

حال گروه هیوندای-کیا نیز به این جمع پیوسته و برداشت خود را از دورانی که اتومبیل های خودران و برقی فراگیر شده اند، به نمایش گذاشته است. در دورنمایی که کره ای ها ترسیم کرده اند، مالکین خودروهای برقی خواهند توانست با تلفن همراه دستور پارک را به اتومبیل خود صادر کنند.
پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جديد هیوندای کیا-گنجی پخش
براي این کار مهندسین هیوندای-کیا از سیستم پارک خودکار (AVPS) استفاده کرده اند. این سیستم در واقع بخشی از فناوری خودرا

ادامه مطلب  

پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جدید هیوندای کیا-گنجی پخش  

حال گروه هیوندای-کیا نیز به این جمع پیوسته و برداشت خود را از دورانی که اتومبیل های خودران و برقی فراگیر شده اند، به نمایش گذاشته است. در دورنمایی که کره ای ها ترسیم کرده اند، مالکین خودروهای برقی خواهند توانست با تلفن همراه دستور پارک را به اتومبیل خود صادر کنند.
پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جديد هیوندای کیا-گنجی پخش
براي این کار مهندسین هیوندای-کیا از سیستم پارک خودکار (AVPS) استفاده کرده اند. این سیستم در واقع بخشی از فناوری خودر

ادامه مطلب  

پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جدید هیوندای کیا-گنجی پخش  

حال گروه هیوندای-کیا نیز به این جمع پیوسته و برداشت خود را از دورانی که اتومبیل های خودران و برقی فراگیر شده اند، به نمایش گذاشته است. در دورنمایی که کره ای ها ترسیم کرده اند، مالکین خودروهای برقی خواهند توانست با تلفن همراه دستور پارک را به اتومبیل خود صادر کنند.
پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جديد هیوندای کیا-گنجی پخش
براي این کار مهندسین هیوندای-کیا از سیستم پارک خودکار (AVPS) استفاده کرده اند. این سیستم در واقع بخشی از فناوری خودر

ادامه مطلب  

پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جدید هیوندای کیا-گنجی پخش  

حال گروه هیوندای-کیا نیز به این جمع پیوسته و برداشت خود را از دورانی که اتومبیل های خودران و برقی فراگیر شده اند، به نمایش گذاشته است. در دورنمایی که کره ای ها ترسیم کرده اند، مالکین خودروهای برقی خواهند توانست با تلفن همراه دستور پارک را به اتومبیل خود صادر کنند.
پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جديد هیوندای کیا-گنجی پخش
براي این کار مهندسین هیوندای-کیا از سیستم پارک خودکار (AVPS) استفاده کرده اند. این سیستم در واقع بخشی از فناوری خودر

ادامه مطلب  

پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جدید هیوندای کیا-گنجی پخش  

حال گروه هیوندای-کیا نیز به این جمع پیوسته و برداشت خود را از دورانی که اتومبیل های خودران و برقی فراگیر شده اند، به نمایش گذاشته است. در دورنمایی که کره ای ها ترسیم کرده اند، مالکین خودروهای برقی خواهند توانست با تلفن همراه دستور پارک را به اتومبیل خود صادر کنند.
پارک خودکار خودرو با تلفن هوشمند؛ آپشن جديد هیوندای کیا-گنجی پخش
براي این کار مهندسین هیوندای-کیا از سیستم پارک خودکار (AVPS) استفاده کرده اند. این سیستم در واقع بخشی از فناوری خودر

ادامه مطلب  

رندرهای جدید از کیس‌های گلکسی نوت 8؛ زیبا و با اصالت!  

گلکسی نوت 8 به‎زودی معرفی خواهد شد و حجم شایعات پیرامون این مدل در طی
چند هفته اخیر، افزایش یافته است. به‎تازگی، رندرهای جديدی از کیس‌های
گلکسی نوت 8 به دست آمده است که طراحی این مدل را به نمایش می‌گذارد.
به‎تازگی، تعدادی کیس براي گلکسی نوت 8 فاش شده است و رندرهای جديد،
طراحی فبلت گلکسی نوت 8 را با دوربین دوگانه و نمایشگر بدون حاشیه 6.3
اینچی نشان می‎دهد. این کیس‎ها که قیمتی بین 20 تا 40 دلار خواهند داشت،
به‌طور اختصاصی براي گلکسی نو

ادامه مطلب  

رندرهای جدید از کیس‌های گلکسی نوت 8؛ زیبا و با اصالت!  

گلکسی نوت 8 به‎زودی معرفی خواهد شد و حجم شایعات پیرامون این مدل در طی
چند هفته اخیر، افزایش یافته است. به‎تازگی، رندرهای جديدی از کیس‌های
گلکسی نوت 8 به دست آمده است که طراحی این مدل را به نمایش می‌گذارد.
به‎تازگی، تعدادی کیس براي گلکسی نوت 8 فاش شده است و رندرهای جديد،
طراحی فبلت گلکسی نوت 8 را با دوربین دوگانه و نمایشگر بدون حاشیه 6.3
اینچی نشان می‎دهد. این کیس‎ها که قیمتی بین 20 تا 40 دلار خواهند داشت،
به‌طور اختصاصی براي گلکسی نو

ادامه مطلب  

بررسی دو‌ طرح جدید بیمه‌ای فرهنگیان ؛ آموزش و پرورش باز هم قافیه را واگذار کرد  

 
 
بیمه تکمیلی جديد فرهنگیان هیچ تفاوتی نسبت به قبل ندارد
به گزارش پرتال خبری سناد، بیمه تکمیلی یکی از مشکلات فرهنگیان در طول سال‌های اخیر است. سال 89 که بیمه طلایی کار خود را آغاز کرد، معلمان از خدمات آن رضایت داشتند، اما حالا آنها می‌گویند در چند سال اخیر بیمه تکمیلی تضعیف شده است و راهکارها و وعده‌های مسئولان آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف به بهبود وضعیت بیمه‌ای منجر نشده است.
 
قرارداد جديد بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز

ادامه مطلب  

بررسی دو‌ طرح جدید بیمه‌ای فرهنگیان ؛ آموزش و پرورش باز هم قافیه را واگذار کرد  

 
 
بیمه تکمیلی جديد فرهنگیان هیچ تفاوتی نسبت به قبل ندارد
به گزارش پرتال خبری سناد، بیمه تکمیلی یکی از مشکلات فرهنگیان در طول سال‌های اخیر است. سال 89 که بیمه طلایی کار خود را آغاز کرد، معلمان از خدمات آن رضایت داشتند، اما حالا آنها می‌گویند در چند سال اخیر بیمه تکمیلی تضعیف شده است و راهکارها و وعده‌های مسئولان آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف به بهبود وضعیت بیمه‌ای منجر نشده است.
 
قرارداد جديد بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز

ادامه مطلب  

دستگاه فلزیاب گلد دتکتور الیمینیتور Eliminator محصول GoldDetectors در تهران 09102181088  

فلزیاب گلد دتکتور وسیله جديد براي از بین بردن اشیا و اهداف اشتباه می باشد .
حذف کننده 120 وسیله ای است که بطور همزمان با تعیین کننده های
فاصله عمل میکند تا نشانه های اشیای غلط و اشتباهی را که توسط اشیای کوچک،
مواد معدنی، قطعات کوچک طلا و میدانهای الکترومغناطیسی ایجاد میشود ازبین ببرد .
همچنین زمانی که اشیا کشف شدند میتواند براي تعیین معتبر بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.
حذف کننده از یک میله زمینی استفاده میکند که توسط آن سیگنال را به زمین

ادامه مطلب  

دستگاه فلزیاب گلد دتکتور الیمینیتور Eliminator محصول GoldDetectors در تهران 09102181088  

فلزیاب گلد دتکتور وسیله جديد براي از بین بردن اشیا و اهداف اشتباه می باشد .
حذف کننده 120 وسیله ای است که بطور همزمان با تعیین کننده های
فاصله عمل میکند تا نشانه های اشیای غلط و اشتباهی را که توسط اشیای کوچک،
مواد معدنی، قطعات کوچک طلا و میدانهای الکترومغناطیسی ایجاد میشود ازبین ببرد .
همچنین زمانی که اشیا کشف شدند میتواند براي تعیین معتبر بودن آن مورد استفاده قرار گیرد.
حذف کننده از یک میله زمینی استفاده میکند که توسط آن سیگنال را به زمین

ادامه مطلب  

برگزاری مراسم یادبود برای مرحومه خانم دکتر حسینی‌شعار در کتابخانه مرکزی  

دکتر عاطفه زارعی مدیر‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بیان داشت: در پی از دست دادن سرکار خانم دکتر سیده منصوره حسینی شعار (رئیس فقید کتابخانه مرکزی) این اداره کل قصد برگزاری مراسم یادبودی در راستای ارج نهادن به زحمات و تلاش های ارزنده آن همکار فرهیخته با حضور مسئولان استانی را دارد.
زمان: پنج شنبه مورخ 1397/9/29 از ساعت 10 الی 11:30 
مکان: طبقه همکف کتابخانه مرکزی

ادامه مطلب  

دستگاه فلزیاب X-Terra 705 در تهران 09102191330  

دستگاه فلزیاب X-Terra 705 : بهترین مدل از مجموعه دستگاههای X-Terra مین لب می باشد و این دستگاه با انعطاف پذیری آپشن های لوپ 3 فرکانسی، آماده کاوش اشیاء عتیقه، سکه و طلا می باشد. سپر محافظ، پوشش محیطی، لوپها، میله کوتاه متعلقات دلخواه عمق کاوش 5/1 متر گارانتی دستگاه تا 2 سال می باشد هشدار براي باتری ضعیف حالت صدا و تصویر تنظیم شده بدون حرکت بلندگوی داخلی و خروجی هدفون صدا ردیاب حرکت حالتهای جستجو قابل نصب در 4 موقعیت مختلف همراه پایه و نوار بازویی دسته ن

ادامه مطلب  

3 آپشن که برای خودروی صفر کیلومتر خود باید بخرید  

خرید خودروی صفر کیلومتر لذت خاصی دارد که در خرید خودروی کارکرده آن را تجربه نمی‌کنید. بوی خاصی که تنها از خودروهای نو به مشام می‌رسد؛ و سالم و بدون ایراد بودن تمامی ادوات خودرو، شاید مهم‌ترین علت این لذت باشد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد حاضر به خرید خودرویی گران‌تر اما صفر کیلومتر هستند.همچنین خرید خودروی صفر کیلومتر شما را با کمبودهایی مواجه می‌کند که باید براي آن فکری کنید. این موضوع درباره خودروهای ایرانی بیشتر احساس می‌شود

ادامه مطلب  

آشنایی با دوربین 360 درجه خودرو و نحوه کار آن  

در شهرهای شلوغ امروزی، بعضی از آپشن‌های خودرو مانند یک معجزه به کمک راننده می‌آیند. از جديدترین آپشن‌های خودرو که می‌تواند در مراحل زیادی از رانندگی به کمک شما بیاید؛ دوربین 360 درجه است. این روزها دوربین 360 درجه روی بسیاری از خودروهای مدرن خارجی به‌صورت پیش‌فرض نصب شده است؛ رادار نقطه کور نیز تکنولوژی جديدتری است که روی بهترین خودروهای روز دنیا نصب می‌شود. خوشبختانه شما می‌توانید این آپشن‌ها را جداگانه نیز روی خودروی خود نصب نمایید.

ادامه مطلب  

کرامت وجودی انسان  

نویسنده:
حسنعلی زمانی
(دانشجوی
مقطع کارشناسی ارشد رشته ی توسعه وتبلیغ دین - گرایش مشاوره اسلامی)
چکیده
این
اثر با عنوان کرامت وجودی انسان به بررسی مفهوم کرامت پرداخته و کرامت را به ذاتی و
اکتسابی تقسیم کرده است. و بیان می کند که کرامت عام براي همه انسان هاست ولی کرامت
خاص براي انسان های با تقواست که فضائل اخلاقی را در وجودشان نهادینه کرده اند و شرافت
وجود انسان، بر مخلوقات دیگر به دلیل نفخه ی الهی است که خداوند در انسان دمیده است.
کلیدواژه:
کر

ادامه مطلب  

خلقت دو مرحله ای  

مقدمه
انسان شناسی موضوعی بسیار مهم و با
اهمیت براي افراد مختلفی است که به دنبال پاسخ براي سؤالات خود در امور مختلف
هستند، اموری از قبیل اخلاق، روانشناسی، پزشکی و....
در این نوشته سعی شده به سؤالاتی که
در راه شناخت انسان مطرح می گردد پاسخ داده شود تا راه براي پویندگان این راه تا
حدی روشن گردد.
چکیده:
طبق آیات قرآن کریم خلقت انسان دارای دو مرحله می باشد یکی خلقت آدم از
گل و دیگری خلقت از ماء مهین.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد  

free download پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد
آیا از خرید فايل پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد از اینجا راضی بودید؟
آیا تاکنون پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد را دریافت نکرده بودید؟
آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد وجود دارد تا آن ها را مطالعه نمایم؟
دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد با فرمت jar براي گوشی.
با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت مواد و مصالح ساخت

ادامه مطلب  

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد  

free download پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد
آیا از خرید فايل پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد از اینجا راضی بودید؟
آیا تاکنون پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد را دریافت نکرده بودید؟
آیا در این پیج از وبسایت لیست مقالات پیرامون پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد وجود دارد تا آن ها را مطالعه نمایم؟
دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد با فرمت jar براي گوشی.
با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت مواد و مصالح ساخت

ادامه مطلب  

منشأ کرامت انسان  

نویسنده: حسنعلی زمانی

(دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی توسعه
وتبلیغ دین - گرایش مشاوره اسلامی)

چکیده

در ظاهر عقل آدمی یکی از عوامل برتری و منشأ
کرامت او بر تمام مخلوقات است. ولی وقتی دقیق تر می نگریم در میابیم که به جز عقل،
آن روح و نفخه ی الهی است که انسان را کریم کرده است و سبب پیدایش صفاتی می شود که
نمود کرامت اوست. و در این مقاله به بیان برخی از آن صفات پرداخته ایم.

کلیدواژه: منشأ کرامت، خویشتن داری، نرم
خویی، ساده زیستی، بخشش.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شماره سیزده  

١.دوست دارم إز بیان برم جایی که اروم تر باشه مثل بلاگفا یا شاید هم وردپرس اما فعلا دست نگه میدارم اگه تا عید نوروز همچنان به أین کار تمایل داشتم أین تصمیمم رو عملی میکنم،البته به احتمال زیاد ب وردپرس میرم تا حداقل إز بابت سیو بودم پستام مطمئن باشم و نگران أین نباشم یهو یادداشت هام إز بین برت!
٢.دیگه إز آپشن دنبال کردن استفاده نمیکنم؛حی میکنم إینجوری بهتره.باید همین اول کاری به قسمت دوباره ی وبلاگ أین رو هم أضافه کنم تا کسی به هوای بک گرفتن نیا

ادامه مطلب  

صندلی های دارای گرمکن مناسب برای همه خودروها  

آیا صندلی‌های دار‌‌ای گرمکن یک ویژگی لوکس هستند یا یک مورد ضروری به حساب می‌آیند؟ هنگامی که می‌خواهید صندلی‌های دار‌‌ای گرمکن را در ماشین یا وانت خود نصب کنید، با یک تصمیم گیری سخت روبرو خواهید بود. در شرایط آب و هوایی سرد، گرمکن‌های صندلی خیلی زودتر از اینکه بخاری ماشین شما گرم شود شروع به گرم کردن ماشین خواهند کرد. در فصول پاییز و زمستان صندلی‌های دار‌‌ای گرمکن یک الزام بر‌‌ای رانندگی به حساب می‌آیند.گرمکن‌های صندلی فقط بر‌‌ا

ادامه مطلب  

خانه داری  

هیچ وقت کدبانو نبودم،مرتب و منظم و وسواس.. هنرمند.. اهل بشور بساب..
اما این روزا حس میکنم چقد دلم کاره خونه میخواد.. وقتی ذهنم اینقد مشغوله دلم میخواد ساعت ها کاسه و بشقاب  بسابم و فکر کنم.. وقتی دارم  تخم مرغ ها رو با هم زن میزنم خیره بشم به اون صحنه دوار و فکر کنم.. یه خروار هویجو کرفس و اینجور چیزا  بذارم جلوم و هی خرد کنم و خرد کنم.. و فکر کنم.. دو زانو بشینم  رو فرش و همه قدرتمو بیارم تو دستام و با فشار زیاد فرشارو دستمال بکشم و فکر کنم.. 
شاید همه

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1